Verhuurder bewijst onvoldoende dat sprake is van drugsoverlast en geluidsoverlast

Een huurder zou veel geluidsoverlast en drugsoverlast veroorzaken. De verhuurder stelt dat deze overlast zodanig ernstig is dat de huurovereenkomst moet worden ontbonden. De rechtbank wijst deze vordering af. Het gerechtshof doet dat ook. Er is onvoldoende bewijs dat echt sprake is van ernstige overlast. De huurder mag in de huurwoning blijven.

Zie LJN: BW7222.