Wetsvoorstel langdurig rechterlijk gebieds- en contactverbod

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie meldt op zijn website:

“Rechters kunnen straks bij overlast, agressie, geweld en criminaliteit daders een gebiedsverbod, meldplicht of contactverbod opleggen voor een periode van maximaal twee jaar. De vrijheidsbeperkende maatregel is mogelijk in plaats van of naast een geldstraf, taakstraf of gevangenisstraf en kan na de uitspraak direct ingaan.
Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.
Een snelle, daadkrachtige justitiële reactie op strafbare feiten maakt deel uit van het kabinetsbeleid om straten, wijken en de openbare ruimte veiliger te maken. Houdt de dader zich niet aan de maatregel dan belandt hij alsnog achter de tralies. Voor elke misstap krijgt hij vervangende hechtenis.
Vrijheidsbeperkende maatregel
De rechter veroordeelt de verdachte voor de strafbare feiten. De omstandigheden kunnen aanleiding geven voor een vrijheidsbeperkende maatregel.
Dat kan het geval zijn bij geweldpleging. Maar ook bij relatief lichte feiten die – afhankelijk van de omstandigheden waaronder ze zijn gepleegd – een inbreuk maken op de rechtsorde. Bijvoorbeeld strafbare samenscholing, hinderlijk gedrag op de weg en bij gebouwen, openlijk drank- of drugsgebruik, vernielingen en bedreigingen.
Een ander voorbeeld is de situatie waarin een slachtoffer – of getuige – van een strafbaar feit vreest voor ernstig belastend gedrag van de verdachte zoals telefonisch contact zoeken, aanbellen of langslopen.
Gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht
Het gevolg van de vrijheidsbeperkende maatregel is bijvoorbeeld dat een overlastpleger niet in of bij bepaalde gebouwen mag komen, of in een bepaald gedeelte van een wijk, of bepaalde straten, eventueel op bepaalde tijdstippen, dagen of data.
Ook is het mogelijk dat hij geen contact mag hebben met bepaalde personen of instellingen. Bij een meldplicht moet iemand zich periodiek of op bepaalde tijdstippen melden bij de politie.
Extra inspanningen nodig
Voor een persoonsgerichte aanpak van bekende daders zijn extra inspanningen nodig. Het landelijk dekkende netwerk van Veiligheidshuizen is bij deze aanpak onmisbaar. Bij de handhaving van de opgelegde maatregel speelt de politie een belangrijke rol.
Naast het toezicht door opsporingsambtenaren kan signalering en aangifte door eigenaren en beheerders, buurtbewoners en direct betrokkenen de controle op naleving versterken. Overtredingen – bijvoorbeeld van een contactverbod – kunnen ook met nieuwe hulpmiddelen worden opgenomen (nummerregistratie  en mobiele telefoons met camera e.d.).”
Zie hier voor het wetsvoorstel.