Alcohol en drugsverbod in Leiden

Het Leidsch Dagblad meldt:

‘Vanaf maandag geldt in Leiden een alcohol- en drugsverbod in een ruim gebied rond buurtcentrum Op Eigen Wieken, jongerensoos Stevenshof en de scholen aan de Vondellaan.

Op geheime plekken komen camera’s en het plein van de Eerste Leidse School wordt ’s nachts verboden terrein. Dat heeft burgemeester Henri Lenferink dinsdag besloten, in een poging toenemende jongerenoverlast er te bestrijden.

De verboden gelden in eerste instantie een jaar. In die tijd hoopt de gemeente met organisaties in de buurt precies in kaart te brengen wie de echte onverlaten zijn, zodat ze individueel kunnen worden aangepakt. Na volgend jaar zomer wordt gekeken of de verboden verlengd moeten worden of dat wellicht nog strengere maatregelen nodig zijn.’