Een sluiting van een bar

De Amsterdamse burgemeester sluit een bar op grond van 174 Gemeentewet en de APV wegens een ernstig gevaar voor de openbare orde. In de bar zijn illegale prostituees aanwezig.

De Afdeling gaat hier, ondanks bezwaren van de exploitant, mee akkoord. Zie LJN: BK2917.