Avondklok voor kinderen onder de twaalf

Een brief van de burgemeester waarin ouders wordt meegedeeld dat voor hun kind een avondklok geldt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een waarschuwing die inhoudt dat de politie tot feitelijk handelen kan overgaan. De waarschuwing is niet op een wettelijke grondslag gestoeld. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de brief. Zie BH8651.

Over deze uitspraak schreef ik een commentaar. Zie hier.