Afdeling: sluiting woning 13b Opiumwet toch rechtmatig

In Heerlen sluit de burgemeester een woning voor twaalf maanden. In de woning wordt 91,7 gram amfetamine gevonden. De voorzieningenrechter vernietigt dit besluit wegens strijd met artikel 3:4 lid 2 Awb. De nadelige gevolgen van de sluiting zijn niet evenredig met het doel van de maatregel. Daarnaast stelt de voorzieningenrechter dat een dat verhuurder slechts verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gedrag van een huurder waarvoor hij ook in feite verantwoordelijkheid kan dragen.

De Afdeling is het daarmee oneens:

‘Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet beschikt de burgemeester over beleidsvrijheid. Het door de burgemeester gevoerde beleid, als neergelegd in het handhavingsbeleid, is niet onredelijk. De Afdeling is van oordeel dat de burgemeester zich op het standpunt heeft mogen stellen dat, gelet op het risico van het doorbetalen van huurgelden door huurders aan de verhuurder van de woning gedurende een korte periode van sluiting van de woning, een sluiting van twaalf maanden noodzakelijk is voor het herstel van het woon- en leefklimaat. De burgemeester heeft in overeenstemming met het handhavingsbeleid de woning voor de duur van twaalf maanden gesloten.”

Het hoger beroep van de burgemeester is gegrond. De uitspraak van de voorzieningenrechter wordt vernietigd.

Zie LJN: BL8721.