Huurovereenkomst ontbonden wegens hennepkwekerij in woonwagen

De politie doet in juli 2009 een inval in een woonwagenkamp in de gemeente Sint Michiels Gestel. Daarbij wordt in meerdere woonwagens een hennepplantage aangetroffen. De verhuurder vordert vervolgens bij ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter stelt over de hennepplantage:

“Gelet op de hoeveelheid planten die in de hennepkwekerij is aangetroffen en gelet op de professionele inrichting ervan, zoals door huurders ook niet is weersproken en ook blijkt uit het proces-verbaal van politie, staat in rechte genoegzaam vast dat de illegale kwekerij in de berging van [H] een bedrijfsmatig karakter had. Het is een feit van algemene bekendheid dat een illegale hennepkwekerij een groter risico van brand met zich meebrengt, waardoor het verzekeringsrisico verhoogd wordt en de veiligheid van de omwonenden in het geding komt, en dat van de aanwezigheid van een hennepkwekerij ook anderszins een nadelige invloed uitgaat op de woonomgeving voor wat betreft de veiligheid en leefbaarheid.”

Het verweer van de huurster dat zij geen weet had van de plantage helpt haar niet:

“Wetenschap van de aanwezigheid van de hennepkwekerij is voor die aansprakelijkheid niet vereist, noch is daarvoor vereist dat zij de kwekerij zelf heeft opgezet en of geëxploiteerd, en evenmin dat haar hiervan een verwijt zou kunnen worden gemaakt. Overigens is het niet aannemelijk dat [H] van niets wist, aangezien de schuur met de illegale hennepkwekerij speciaal daarvoor is gebouwd tegen de schuur behorend bij de standplaats, in welke laatstgenoemde schuur zich, volgens de verklaring ter zitting van [H], de wasruimte bevond waarvan zij gebruik maakte en een en ander in de directe nabijheid van de woonwagen stond. Wat hier ook van zij, de kantonrechter is van oordeel dat ook in het geval aangenomen zou moeten worden dat [H] van niets wist, en tevens de door [H] aangevoerde omstandigheden worden meegewogen, te weten dat zij en haar gezin reeds lange tijd in [woonplaats] woonachtig zijn, en dat in [woonplaats] geen andere woonwagenstandplaatsen aanwezig zijn, deze omstandigheden, afgezet tegen de ernst van de tekortkomingen zoals hiervoor in dit vonnis vermeld, van onvoldoende gewicht zijn om aan de gevorderde ontbinding en ontruiming in de weg te staan.”

De huurovereenkomst wordt ontbonden. De standplaats moet worden ontruimd.

Zie LJN: BL8928