Buren dwingen maximering aantal honden af

Particulieren vorderen een civielrechtelijk verbod voor hun buren tot het houden of aanwezig hebben van meer dan vier honden in de woning. De honden veroorzaken  geluidsoverlast en stankoverlast. Er is sprake van onrechtmatige hinder. De rechter wijst deze vordering toe en verbindt een dwangsom aan overtreding van het verbod. Zie BK0901.