Belhuis op grond van 13b Opiumwet gesloten wegens drugshandel

De Rotterdamse burgemeester sluit een belhuis op grond van artikel 13b Opiumwet (de Wet Damocles). In het belhuis is 5,42 gram cocaïne en heroïne in beslag genomen. De Afdeling acht deze sluiting rechtmatig. Het verweer van de exploitant dat hem geen verwijt valt te maken, treft geen doel. Persoonlijke verwijtbaarheid van de exploitanten speelt geen rol bij de vraag of een inrichting gesloten kan worden ingeval van drugsverkoop. Zie BK8360.

Opvallend is dat gemeld wordt dat de woningbouwcorporatie een procedure gestart heeft om de huurovereenkomst te ontbinden. Gezien artikel 7:321 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (onderdeel van de Wet Victor) is dat namelijk niet nodig.