Onderzoek naar criminele, overlastgevende en hinderlijke jongeren

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt op zijn website:

‘In Nederland zijn 92 jeugdbendes actief die crimineel zijn. Daarnaast zijn er 327 jeugdgroepen die overlast veroorzaken en 1341 jeugdgroepen die hinderlijk zijn.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de 25 regionale politiekorpsen. Het is voor het eerst dat alle politiekorpsen volgens dezelfde definities de jeugdgroepen in hun regio in kaart hebben gebracht. Een vergelijking met vorige jaren is daardoor niet mogelijk.

Het grootste deel (75 procent) van de jeugdgroepen die problemen veroorzaken valt in de lichtste categorie: hinderlijk. Deze groepen zijn luidruchtig, hangen rond, er zijn wat schermutselingen, incidenteel is er sprake van vernielingen of andere lichte criminaliteit. Het gaat om autoriteitsgevoelige jongeren die nog wel te corrigeren zijn.

De overlastgevende groepen (19 procent) treden af en toe provocerend op, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren) en plegen regelmatig vernielingen. Geweld wordt niet geschuwd en de jongeren zijn minder goed te corrigeren. De lichtere vormen van criminaliteit waar de groepen zich schuldig aan maken, worden doelbewuster gepleegd.

De criminele jeugdgroepen (5 procent) bestaan (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. De jongeren plegen meer en meer criminaliteit voor het geld dan voor de kick of het aanzien. De criminele feiten zijn ernstiger dan bij de andere jeugdgroepen en ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld.

De kale cijfers die nu beschikbaar zijn, zullen eind deze maand nog voorzien worden van een analyse over de aard en de samenstelling van de groepen. Met die informatie kunnen de gemeenten de hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen aanpakken. De politie richt zich vooral op de criminele groepen.’

Zie hier voor het precieze overzicht.