Bestuurlijke boete Huisvestingswet (4000 euro) na aantreffen hennepkwekerij

In een woning wordt een hennepkwekerij aangetroffen. De huurder van de woning heeft volgens het college van b&w de woning zonder een ontrekkingsvergunning de bestemming van de woning ontrokken ten behoeve van hennepteelt. Dit is een overtreding van de Huisvestingsverordening en Huisvestingswet. Aan de huurder wordt daarom een bestuurlijke boete van 4000 opgelegd. De rechtbank acht deze boete rechtmatig.Zie LJN: BX9948.