Buren dwingen gemeentelijk onderzoek naar overlast tandartspraktijk af

Appellanten verzoeken het college van b&w van Den Haag om handhavend op te treden tegen een naburige tandartspraktijk. Het college wijst dit verzoek af. De buren stappen naar de rechter. De Afdeling acht het hoger beroep van de buren gegrond. Het college heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de overtreding van het bestemmingsplan en de overlast die de tandartspraktijk veroorzaakt.

Zie LJN: BW5265