Slachtoffers van overlast verzoeken gemeente om handhaving tegen overlastgevende buren

overlast dierenIn meerdere zaken verzoeken slachtoffers van overlast de lokale overheid (burgemeester of college van b&w) om handhavend op te treden (zie ook hier). Deze verzoeken worden dikwijls afgewezen, waarna de slachtoffers bezwaar maken en naar de rechter stappen. Dat heeft wisselend succes. Zo verlies een inwoner van Lage Mierde een rechtszaak over de weigering om op te treden tegen een kraaiende haan en loslopende kippen van de buren. De Raad van State concludeert dat geen hinder van de kippen is geconstateerd en dat er geen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan (zie hier).  Lees verder

Buren dienen verzoek tot handhaving in vanwege overlast buren

overlastMensen die overlast ondervinden van hun buren lijken steeds vaker een verzoek tot handhaving in te dienen bij de gemeente. Zij menen dat de overlast gepaard gaat met een overtreding van een wettelijk voorschrift en verzoeken het college van burgemeester en wethouders op te treden. Als het college weigert te handhaven, stappen de klagers naar de rechtbank. Veelal met succes. Lees verder

Buurtbewoners proberen tevergeefs overlastgevende feesten bij hotel te stoppen

De buren van een hotel in Oldenzaal klagen bij het college van b&w over overlast rondom een hotel. Daar worden feesten en partijen gegeven. Volgens de buren is dit in strijd met het bestemmingsplan en verzoeken om handhaving. Volgens de Afdeling wordt dit verzoek terecht afgewezen. Lees verder

Buren dwingen gemeentelijk onderzoek naar overlast tandartspraktijk af

Appellanten verzoeken het college van b&w van Den Haag om handhavend op te treden tegen een naburige tandartspraktijk. Het college wijst dit verzoek af. De buren stappen naar de rechter. De Afdeling acht het hoger beroep van de buren gegrond. Het college heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de overtreding van het bestemmingsplan en de overlast die de tandartspraktijk veroorzaakt.

Lees verder