Buren pesten met videocamera mag niet: camera moet weg

Buren hebben ruzie met elkaar. Door de burenruzie richt 1 van de buren een camera op het huis van de andere buren. Hij wil daarmee zijn buren pesten. Daarvan zijn de klagers niet gecharmeerd. Zij stappen naar de rechter, die overweegt:

Het gaat er in deze zaak niet om of het [geïntimeerde] is toeestaan om – zichtbare – bewakingscamera’s te plaatsen ten behoeve van de beveiliging van zijn erf en woning. Dat recht komt hem zondermeer toe. Waar het wel om gaat is of, tegen de achtergrond van hetgeen onder 3.3 werd overwogen, waaruit het vermoeden voortvloeit dat de camera’s inbreuk maken op de privacy van [appellant], van de zijde van [geïntimeerde], de partij die beschikt over alle relevante gegevens met betrekking tot de werking/het vermogen van de camera’s, voldoende is aangevoerd om dat vermoeden te ontzenuwen.

Het Hof acht de camera’s inbreuk maken op de privacy van de buren. De camera’s moeten weggehaald worden.

Zie LJN: BQ0895.