Gemeente kan kosten verhalen bij hennepkwekerij

In een Rotterdams pand ontdekt de gemeente een hennepkwekerij. Deze kwekerij wordt ontmanteld. Eerst vermeldt de gemeente hiervoor als grondslag overtreding van art. 1a Woningwet (dat is bijzonder, zie daarvoor hier), hetgeen in de bezwaarprocedure wordt veranderd in strijd met bestemmingsplan.

De rechtszaak over deze zaak bij de Afdeling draait over het verhaal van de kosten. De eigenaar van het pand zegt niets te weten van de hennepkwekerij.

De Afdeling acht dat niet relevant voor de aanmerking als overtreder en staat kostenverhaal toe.

Zie LJN: BQ1029.