Burenruzie over geluidsoverlast en scheidsmuur leidt tot rechtzaak

Buren hebben ruzie over een verhoogde scheidsmuur en over geluidsoverlast. Beide buren vorderen bij de kantonrechter allerlei overlastverboden voor de andere buur.

Enkel het gevorderde gebod tot snoeien van de beplanting van de scheidsmuur wordt toegewezen.

Zie LJN: BQ1201.