Burgemeester mag verzoek verruiming openingstijden casino afwijzen

De burgemeester van Amsterdam wijst een verzoek tot verruiming van openingstijden van een casino af. Hij doet dat in het belang van de openbare orde en veiligheid. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht dit rechtmatig.

Zie LJN: BW7470