Huurder mag in woning blijven na toestaan van prostitutie in huurwoning

Een huuder laat een vriendin een tijd lang in zijn woning wonen. Deze vriendin start werkzaamheden als prostituee in de woning. De verhuurder vordert dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en dat de woning moet worden ontruimd. De rechtbank acht de tekortkoming van de huurder (prostitutie toelaten) te gering om de huurovereenkomst te ontbinden. De huurder mag in de huuwoning blijven.

Zie LJN: BW9349.