Burgemeester Haarlem sluit na vondst drugs woonwagens op grond van 13b Opiumwet

De burgemeester van Haarlem sluit een woonwagen op grond van art. 13b Opiumwet. In de woonwagen wordt 12 kilogram softdrugs gevonden. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af. De sluiting is geen bestraffende sanctie en niet in strijd met art. 8 EVRM. Dat de eigenaar van de woonwagen niet zelf wist van de drugs maakt niet dat de burgemeester niet kon sluiten.

Zie LJN: BW2441.

Zie ook LJN: BW2442 waar de toepassing van 13b Opiumwet ook rechtmatig wordt geacht.