Kamervragen over gedogen van Qat

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gedogen van qat-gebruik (ingezonden 16 april 2013).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 29 mei 2013). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 2189 Lees verder

Kamervragen over vergoeding gemeenten bestuurlijke strafbeschikking

Vragen van de leden Fokke en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Gemeenten vrezen toename verloedering door bezuinigingen Rijk» (ingezonden 23 april 2013).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 13 mei 2013) Lees verder