Civiel straatverbod voor dakloze vrouw

Een dakloze vrouw bivakkeert voortdurend voor een Haarlems advocatenkantoor. Zij heeft een conflict met dit kantoor.

‘Op 26 oktober 2009 heeft [gedaagde] zich geïnstalleerd op de stoep voor het kantoorpand van Smithuijsen aan de Dreef 48 te Haarlem. Aanvankelijk verbleef zij daar alleen overdag, maar sinds begin november 2009 overnacht zij er ook. [gedaagde] beschikt er over een slaapmatje, slaapzak, deken, regenpak, stukken plastic, kranten en een paraplu. Zij slaapt op de grond, tegen een muurtje.’

Het advocatenkantoor vordert een straatverbod bij de civiele rechter. Het gedrag van de vrouw zou onrechtmatig zijn. De confrontatie van de vrouw voor de deur is onaangenaam en ongemakkelijk. De stoep lijkt een hangplek voor daklozen. Daarnaast doet de aanwezigheid van de vrouw af aan de goede naam en het aanzien van het kantoor. Daarnaast moet een advocaat niet gehinderd worden bij zijn werkzaamheden door acties van wederpartijen van cliënten van het kantoor. De rechter stelt dat een straatverbod inbreuk maakt op het recht om zich vrijelijk te verplaatsen. Desalniettemin legt de rechter het straatverbod op. De vrouw veroorzaakt onaanvaardbare overlast. In verband met de vereiste proportionaliteit heeft het verbod een tijdsduur van zes maanden. Zie BK5262.