ASBO voor luidruchtige seks

De Engelse vrouw die een Anti-social Behaviour Order (ASBO) opgelegd kreeg vanwege luidruchtige seks moet 18 januari 2010 voor de strafrechter verschijnen. Bij de buurvrouw werden geluidswaarden van 47 decibel gemeten. Een ambtenaar stelt het volgende over de geluidsoverlast:

“It certainly was intrusive and constituted a statutory nuisance. It was clearly of a very disturbing nature and it was also compounded by the duration – this was not a one-off, it went on for hours at a time. It is further compounded by the frequency of the episode, virtually every night.”

Opvallend is, net als bij andere berichten over ASBO’s, dat de ‘dader’ met naam en foto op internet genoemd wordt. Zie de BBC.