College dwingt vrouw tot het terugbrengen van het aantal katten tot 10

Een vrouw heeft zoveel katten (20 tot 40) dat de buurt veel overlast ondervindt. Het college legt op basis van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op en dwingt de vrouw het aantal katten tot 10 terug te brengen. De vrouw stapt tevergeefs naar de rechter. De Raad van State concludeert dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan en dat handhaving niet disproportioneel is.Zie LJN: BY6666