Krakers doen tevergeefs een beroep op recht op privéleven (art. 8 EVRM)

Krakers stappen naar de rechter om een strafrechtelijke ontruiming te voorkomen. Zij stellen dat het verlies van hun woning in het licht van artikel 8 EVRM disproportioneel is. Steeds is dat onsuccesvol (LJN: BY8200 en LYN: BZ0026)

In Groningen won in 2012 een kraker een soortgelijke zaak. In hoger beroep wint de Staat der Nederlanden alsnog. Het Gerechtshof acht de ontruimig niet in strijd met art. 8 EVRM (LJN: BY7413).

Update januari 2014: zie ook deze zaak over de bescherming van artikel 8 EVRM en deze zaak.