Dakterras moet weg na vordering op grond 5:37 Burgerlijk Wetboek

Gedaagde realiseert op een plat dak een dakterras. De buurman eist dat gedaagde dit dakterras verwijderd aangezien dit voor hem onrechtmatige hinder veroorzaakt. De voorzieningenrechter wijst deze vordering toe.

Zie LJN: BV6318.