Doorgeladen wapen in kroeg leidt tot sluiting

Uit processen-verbaal blijkt dat een man in een kroeg een doorgeladen vuurwapen aan een andere bezoeker heeft overhandigd. Met dit wapen heeft de bezoeker buiten de inrichting een andere man bedreigd. De burgemeester beveelt onder aanzegging van bestuursdwang de sluiting van de inrichting aangezien de bezoeker in de kroeg een vuurwapen bij zich droeg. De exploitant haalt bakzeil bij de rechtbank. De Afdeling bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Zie LJN: BN2638