Afdeling: kosten na ontmantelen hennepkwekerij terecht verhaald

In de kruipruimte van een woning wordt een hennepkwekerij aangetroffen. Het college treedt op grond van overtreding van het bestemmingsplan handhavend op en verhaalt de kosten voor de toepassing van bestuursdwang. De vrouw die wordt aangesproken, stelt niets te weten van de hennepkwekerij van haar echtgenoot. De Afdeling overweegt:

“Onder deze op zichzelf niet betwiste omstandigheden, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat [appellante] wist of redelijkerwijs kon weten dat de kruipruimte onder het pand, waarover zij als enige in elk geval feitelijk zeggenschap had, als hennepkwekerij werd gebruikt. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze kwekerij uitsluitend via een luik in haar slaapkamer behoorlijk bereikbaar was en dat een hennepkwekerij van deze omvang de nodige warmte-, geluids- en stankoverlast met zich brengt. Indien [appellante], als gesteld, bij haar ex-echtgenoot meerdere malen navraag heeft gedaan naar de onaangename geur in het pand, zonder daarop van hem een bevredigend antwoord te krijgen en zonder vervolgens actie te hebben ondernomen, dient dit voor haar rekening en risico te komen.”

Het hoger beroep is ongegrond.

Zie LJN: BM7105