Niet voldoen aan ambtelijk bevel

De verdachte verstoort de openbare orde door luidruchtig ruzie te zoeken. Verdachte voldoet niet aan een bevel van een inspecteur van de politie.  De agent had gevorderd dat de verdachte zich in een andere richting dan die van een bepaalde straat moest begeven.  Het Hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete.  Zie LJN: BK2188.