Een tijdelijk huisverbod sneuvelt

Ondanks het foutief invullen van het standaard risicotaxatie-instrument blijft het besluit tot oplegging van een huisverbod in stand. De burgemeester kon in redelijkheid besluiten tot verlenging van het huisverbod. De voorzieningenrechter vernietigt dat besluit echter omdat de agressieve persoon naderhand hulp heeft aanvaard en mede daardoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een toenemende geweldsdreiging. De voorzieningenrechter betrekt bij de beoordeling van een (verlengd) huisverbod ook feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het opleggen van dat huisverbod. Zie BH2366.

Bij deze uitspraak schreef ik een kritisch commentaar. Zie hier.  Het enkele feit dat iemand met een huisverbod hulp aanvaard lijkt mij, gezien artikel 2 lid 9 Wet Tijdelijk Huisverbod, geen reden om het huisverbod in te trekken. Om tot intrekking over te gaan dient ook het gevaar van huiselijk geweken te zijn.