Bijeenkomst aanpak overlast veroorzaakt door psychisch gestoorden op 3/10/2012

Op 3 oktober 2012 organiseert het CCV een bijeenkomst over de aanpak van overlast veroorzaakt door mensen met psychische problemen (psychisch kwetsbaren). Ik zal één van de sprekers zijn. Deelname is gratis en kan via deze site.

Van de CCV site:

Uitgelicht-bijeenkomst Woonoverlast en psychisch kwetsbaren

Het CCV organiseert op woensdag 3 oktober een Uitgelicht-bijeenkomst Woonoverlast en psychisch kwetsbaren. Woonoverlast kan het woongenot en het leefklimaat in een buurt ernstig verstoren.

Voor de mensen die er mee te maken krijgen kan woonoverlast zeer ingrijpend zijn: het ontneemt mensen hun woongenot en kan in ernstige gevallen zelfs tot psychische of fysieke klachten leiden. Overlastgevers zijn niet altijd aanspreekbaar op hun gedrag. Dat is zeker het geval bij de groeiende groep psychisch kwetsbaren. Maar ook dan moet de overlast worden aangepakt, zeker als die ernstig is.

Overlastgevers met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking

Steeds vaker krijgen gemeenten, woningcorporaties, politie maar ook zorginstellingen te maken met overlastgevers met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking. Deze overlastveroorzakers zijn niet goed in staat een bemiddelingsgesprek te voeren of op brieven of andere communicatie te reageren. Sommige mensen zijn zelfs helemaal niet aanspreekbaar. Wanneer psychisch kwetsbare mensen overlast veroorzaken, moeten gemeenten, politie, corporaties en zorginstellingen gericht samenwerken.

Deze Uitgelicht-bijeenkomst geeft u een overzicht van instrumenten en werkwijzen waarmee u woonoverlast door psychisch kwetsbare mensen kunt voorkomen en beëindigen en de overlastveroorzakers en mensen in hun woonomgeving kunt helpen.

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst belicht het CCV verschillende invalshoeken om woonoverlast door psychisch kwetsbaren tegen te gaan. Daarbij staat de vraag centraal: Wat werkt wel en wat werkt niet? Tevens introduceert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze dag een nieuwe brochure met instrumenten voor woonoverlast door psychisch kwetsbaren. We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst om nieuwe kennis(sen) op te doen en uw ervaringen met andere deelnemers te delen.