Handreiking Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners verschenen

Het minister van Binnenlandse Zaken heeft een handreiking ‘Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners’ uitgebracht.Op de site van de VNG is te lezen:

“Kinderen van 8 tot 10 jaar die tot ’s avonds laat op straat rondhangen en lawaai maken. Een toenemend probleem voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten deze groep – vaak Marokkaans-Nederlandse jongeren -aanpakken?

De handreiking ‘Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners’ biedt uitkomst.

Handreiking
De handreiking ‘Aanpak Marokkaans-Nederlandse 12-minners’ gaat in op:

  • de noodzaak van de aanpak van 12-minners
  • algemene risicofactoren voor criminele carrière van 12-minners
  • de rol van centra voor jeugd en gezin bij het in kaart brengen van culturele verschillen
  • de ‘stevige’ aanpak: het ministerie van BJZ, de politie en gemeenten samen aan de slag”
  • Download de handreiking hier.