Rechtbank: Paddoverbod niet onrechtmatig

Het ingevoerde paddoverbod is volgens de Rechtbank Den Haag niet onrechtmatig. Een verkoper van paddo’s stelt ten onrechte dat het verbod in strijd is met het recht op ongestoord genot op eigendom uit artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Ook hoeft de staat geen schadevergoeding aan de verkoper aan te bieden.

Zie LJN: BP4426.