Hennepplantage en kostenverhaal

In Rotterdam ontmantelt het gemeentebestuur een hennepplantage. Het hebben van een plantage is onder meer in strijd met het bestemmingsplan. Het college van B&W verhaalt vervolgens de kosten op de verhuurder van het pand. Deze verhuurder stelt echter niet als overtreder te kunnen worden aangemerkt aangezien deze niets wist van de plantage.

De Afdeling geeftde verhuurder daarin ongelijk:

‘Hierbij wordt in aanmerking genomen dat [appellante= verhuurder] niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Van haar mocht als professionele verhuurder worden gevergd dat zij zich tot op zekere hoogte informeerde over het gebruik dat van de door haar verhuurde woning werd gemaakt. De bezichtiging van de woning vóór aanvang van de huurovereenkomst volstond in dit geval niet. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen had [appellante] in het feit dat de huur niet door de huurder zelf werd voldaan, maar door verschillende andere personen en betalingen bovendien door stortingen op het postkantoor plaats vonden, aanleiding moeten zien een nader onderzoek in te stellen naar het gebruik van de woning door de huurder. Anders dan [appellante] ter zitting heeft gesteld doet de omstandigheid dat [appellante] meer dan 500 woningen verhuurt en het veel werk met zich brengt om zich op de hoogte te stellen van het gebruik dat van deze woningen wordt gemaakt, er niet aan af dat het uit een oogpunt van zorgvuldigheid op de weg van [appellante] had gelegen om het gebruik van de woning te controleren. Nu [appellante] dit nader onderzoek heeft nagelaten heeft zij niet de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen en heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat zij van de hennepkwekerij niet heeft kunnen weten.”

Er bestaat volgens de Afdeling geen grond waarin de verhuurder de kosten van de tenuitvoerlegging van de last onder bestuursdwang niet hoeft te betalen.

Zie BL4128. Zie ook BL4127.