Hennepkwekerij ontmanteld op grond van art. 1b Woningwet (Bouwbesluit)

Het college van b&w van Tilburg past spoedeisende bestuursdwang toe na de vondst van een hennepkwekerij in een woning. Er is sprake van overtreding van art. 1b Woningwet. De eigenaar (die als verhuurder optreedt) stelt dat hij geen overtreder is omdat hij niets wist van de hennepkwekerij. Dat blijkt tevergeefs. Volgens de Afdeling had hij moet controleren wat in de huurwoning gebeurt. Lees verder

ABRvS: kosten ontmanteling hennepkwekerij kunnen op verhuurder worden verhaald

In een pand wordt een hennepkwekerij aangetroffen. Het college van b&w ontmantelt op grond van de Woningwet de hennepkwekerij en wil de kosten verhalen op de verhuurder van het pand. De rechtbank stelt dat de verhuurder niet als overtreder kan worden aangemerkt. Het college stapt vervolgens met succes naar de Afdeling Bestuursrechtspraak. Lees verder

Kosten ontmanteling hennepkwekerij kunnen niet verhaald worden

Het college van b&w van Breda ontmantelt op grond van de Woningwet een hennepkwekerij en wil de kosten verhalen op de eigenaar van het pand. De eigenaar zegt dat hij geen overtreder is aangezien hij het pand verhuurde en geen weet had van de hennepkwekerij. Dat betoog slaagt. De ABRvS acht hier kostenverhaal op de eigenaar niet mogelijk.

Lees verder

Kosten ontruiming hennepkwekerij kunnen niet worden verhaald op mede-eigenaar woning

Het college van b&w ontruimt op grond van de Woningwet een hennepkwekerij en wil de kosten verhalen op de mede-eigenaar van de woning. De rechtbank bepaalt dat deze mede-eigenaar niet als overtreder kan worden aangemerkt. De mede-eigenaar is de ex-partner van de bewoner en komt nooit meer in de woning. De Afdeling bevestigt deze uitspraak. Lees verder