Hennepteelt, geluidsoverlast en drugsoverlast leiden tot ontruiming huurwoning

Een huurder veroorzaakt geluidsoverlast, drugsoverlast en in zijn woning wordt in 2009 al een hennepkwekerij aangetroffen. In 2011 is de overlast nog steeds aanwezig en is de woning vervuild. De verhuurder vordert dat de huurder de woning moet ontruimen. De huurder verweert zich tevergeefs tegen deze vordering. Hij moet zijn huis uit:

5.  [Gedaagde sub 1] heeft de vordering betwist. Hij heeft ontkend dat hij overlast heeft
veroorzaakt en een hennepkwekerij heeft gehad. [Gedaagde sub 1] heeft ter zitting verklaard dat [gedaagde sub 2] al ongeveer sinds het jaar 2000 niet meer woonachtig is in de huurwoning aan de [adres].

(…)

7. .  De overlast is van dien aard dat deze de ontruiming van de woning rechtvaardigt. Van de verhuurder valt niet te vergen dat zij de huur door gedaagden laat voortbestaan. Gelet op de ernst, omvang en de duur van de overlast is de voorzieningenrechter ook van oordeel dat van De Woonplaats niet verwacht mag worden dat zij de huur door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] laat voortduren en een uitspraak in een bodemprocedure moet afwachten. Hoewel [gedaagde sub 2] volgens de verklaring van [gedaagde sub 1] al omstreeks het jaar 2000 uit de woning is vertrokken, is zij nog steeds partij bij de huurovereenkomst, zodat de voorzieningenrechter zowel [gedaagde sub 1] als [gedaagde sub 2] zal veroordelen om de woning aan de [adres] te verlaten en ontruimen.

8.  De voorzieningenrechter ziet aanleiding de ontruimingstermijn te verruimen. De termijn
wordt gesteld op drie weken.

Zie LJN: BV0287.