Horeca-inrichtingen gesloten wegens verstoring van de openbare orde (geweld & witwassen zwart geld)

Burgemeester sluiten horeca-inrichtingen omdat rondom de inrichtingen de openbare orde ernstig verstoord is of een verstoring dreigt. De Raad van State acht deze sluitingen rechtmatig.Zie LJN: BY5841 (geweldsincidenten rondom café)

Zie LJN: BY5862 (witwassen zwart geld en gewelddadige overvallen)