Nieuwe Engelse aanpak van overlast: Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd

De Engelse regering wil het instrumentarium om overlast aan te pakken veranderen. In december 2012 is de Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd. Het wordt makkelijker om gedragsaanwijzingen op te leggen. De Crime Prevention Injunction vervangt de Anti-Social Behaviour Order (ASBO) en Anti-Social Behaviour Injunction (ASBI).

Het wordt ook makkelijker om huurders vanwege overlast uit huis te zetten met mandatory possession orders.

Daarnaast introduceert de regering een community trigger, waarmee slachtoffers de overheid kunnen aanzetten om overlast echt aan te pakken.Het wetsvoorstel is hier te downloaden.