Huurder binnenstad moet hinder van horeca dulden

Een huurder ondervindt geluids- en stankoverlast van een eetcafé onder zijn appartement. De ruimte waarin het eetcafé gevestigd is, is ook eigendom van de verhuurder. De huurder vordert een verlaging van de huurprijs en immateriële schadevergoeding. De kantonrechter overweegt:

“De kantonrechter overweegt voorts dat de huurder die, in het licht van het vorengaande, er bewust voor kiest om een woning te huren in het centrum van een stad of dorp en in de nabijheid van diverse horecagelegenheden moet verwachten dat hij enige hinder zal ondervinden in de vorm van terrasgeluid en etensgeuren veroorzaakt door (bezoekers van) restaurants en cafés. Meer dan een bewoner die ervoor kiest een woning in een rustigere omgeving te gaan bewonen, dient zo’n huurder zich een dergelijke hinder te laten welgevallen.”

De vordering wordt afgewezen.

Zie LJN: BO2766.