Krakers bij de Koning: de ontruiming van Huis ter Horst en rechtsbescherming

overlastKrakers worden door het recht beschermd tegen ontruiming van de woning. Dat geldt ook voor de krakers van Huis Ter Horst, dat in eigendom is van de koninklijke familie. De opstalhouder stapt naar de rechter en verzoekt om de ontruiming van het gekraakte pand. De krakers verweren zich en stellen dat hun huisrecht zich tegen ontruiming verzet. De rechter is het daarmee oneens. Lees verder

Hoge Raad: artikel 8 EVRM beschermt kraker ook bij vervolging wegens overtreding kraakverbod (138a Sr)

krakerEen kraker wordt vervolgd wegens overtreding van het kraakverbod (artikel 138a Wetboek van Strafrecht).  De kraker verweert zich bij de rechter en stelt dat het OM niet ontvankelijk is, omdat de ontruiming van het kraakpand in strijd met artikel 8 EVRM is. Het gerechtshof is het daarmee oneens, maar de Hoge Raad vindt dat de kraker een punt heeft en vernietigt het arrest van het hof.

Lees verder

Gekraakt pand mag worden ontruimd, geen bescherming artikel 8 EVRM

KrakenEen voormalige kerk wordt gekraakt en gebruikt als weggeefwinkel en als atelier. Het OM besluit andere kraken te ontruimen. De krakers van de kerk verzoeken de rechter om het OM te verbieden om de kerk te ontruimen. Dat verzoek wordt afgewezen. De panden worden niet gebruikt als woning, dus de bescherming door artikel 8 EVRM is niet van toepassing. Lees verder

Kraker mag van rechter in kraakwoning blijven, ontruiming verboden na toetsing art. 8 EVRM

kraakpandEen kraker mag van de rechter in een kraakwoning blijven zitten. Hij vordert met succes een verbod op de ontruiming. De rechter komt tot de conclusie dat, gezien art. 8 EVRM, het gebruik van de kraakwoning prevaleert boven het gebruik van de woning door de eigenaar. Lees verder

Krakers doen tevergeefs een beroep op recht op privéleven (art. 8 EVRM)

Krakers stappen naar de rechter om een strafrechtelijke ontruiming te voorkomen. Zij stellen dat het verlies van hun woning in het licht van artikel 8 EVRM disproportioneel is. Steeds is dat onsuccesvol (LJN: BY8200 en LYN: BZ0026)

In Groningen won in 2012 een kraker een soortgelijke zaak. In hoger beroep wint de Staat der Nederlanden alsnog. Het Gerechtshof acht de ontruimig niet in strijd met art. 8 EVRM (LJN: BY7413).

Update januari 2014: zie ook deze zaak over de bescherming van artikel 8 EVRM en deze zaak.