Krakers moeten kantoorpand Eindhoven ontruimen

In Eindhoven wordt een groot kantoorpand (‘het HCZ’) gekraakt. De eigenaar doet de 130 krakers het voorstel dat zij als anti-kraakwacht het pand (tijdelijk) kunnen blijven bewonen. Dit is voor de krakers onaanvaardbaar.De opstalverzekering wordt vervolgens met bijna 80.000 euro verhoogd. Daarnaast beschuldigt de eigenaar de krakers van vernielingen. Daarom vordert de eigenaar ontruiming van het pand. De voorzieningenrechter overweegt:

‘De rechter acht het voorstelbaar dat gegeven het niet apert onbehoorlijk gebruik door de bewoners, zij voor een bepaalde periode de onroerende zaak zouden kunnen gebruiken als een vorm van anti-kraakwacht. Breevast heeft daartoe alleszins aanvaardbare voorstellen gedaan, die echter voor de bewoners niet aanvaardbaar waren, met name op het punt van heldere afspraken als het van Breevast tot ontruiming zou moeten komen. Daarmee hebben bewoners op zijn minst de schijn op zich geladen dat zij ook na het maken van behoorlijke afspraken met Breevast over voortzetting van hun gebruik, ruimte wilden houden om bij het einde daarvan een vorm van gebruiksrecht af te kunnen dwingen. Breevast kan aan de bewoners tegenwerpen worden dat zij in overschatting van hun rechtspositie deze kans niet hebben aangegrepen en daardoor het vertrouwen van Breevast op voor deze goede gronden hebben verspeeld.’

De voorzieningenrechter veroordeelt de krakers om het pand binnen een maand te verlaten, te ontruimen en ontruimd te laten. Zie BK7233. Zie hier voor de visie van de krakers.