Mag de burgemeester een woning sluiten wegens hennepteelt op grond van 13b Opiumwet?

Hennepteelt in woningen blijft gemeentelijke overheden bezighouden. De kweek van hennep veroorzaakt voor de omwonenden (stank)overlast, is brandgevaarlijk en draagt bij aan de algemene verloedering van woonwijken (zie hieromtrent onder meer ‘Burgemeester vraagt hulp minister tegen drugsgeweld’, Binnenlands Bestuur 2 december 2010). Burgemeesters willen daarom hennepwoningen sluiten. Al een tijd zijn de Nederlandse burgervaders op zoek naar welke van de verschillende wettelijke sluitingsbevoegdheden geschikt is om te gebruiken.

Het besluit van de burgemeester van Venlo om een hennepwoning op grond van art. 174a Gemeentewet te sluiten, acht de rechter onrechtmatig. De hennepteelt veroorzaakte geen concrete ernstige overlast en dus niet de vereiste verstoring van de openbare orde (zie Rb. Roermond 15 januari 2010, Jurisprudentie voor Gemeenten 10.0016 m. nt. MV).

Eind 2010 lijkt het gebruik van de bestuursdwangbevoegdheid uit art. 13b Opiumwet mogelijk te zijn ten aanzien van hennepteeltpanden. In diverse zaken wordt sluiting van hennepkwekerijen op grond van deze Wet Damocles rechtmatig bevonden (zie Rb. ‘s-Hertogenbosch 24 september 2010, LJN: BN8193; JG 10.0083 m. nt. MV; Voorzieningenrechter Rb. ’s-Hertogenbosch 5 november 2011, LJN: BO3007; Rb. Roermond 15 november 2010, LJN: BO4798; Voorzieningenrechter Rb Haarlem 23 november 2010, LJN: BO5282).

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond komt in de meest recente zaak (LJN: BP6668) tot een andere conclusie en schorst het besluit tot sluiting van een hennepwoning. Na bestudering van de parlementaire geschiedenis komt de rechter tot het voorlopig oordeel dat art. 13b Opiumwet niet bedoeld lijkt te zijn om illegale wietteelt aan te pakken. Tot die conclusie kwam ik eerder in een bespreking (zie de noot bij JG 10.0083).

Het is afwachten of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uiteindelijk de kwestie zal beslechten. Tot die tijd lijkt toepassing van de bevoegdheid van het college van B&W uit art. 17 Woningwet (het oude art. 97 Woningwet) de aangewezen weg om hennepwoningen te sluiten.

Michel Vols: mvols@openbareorderecht.nl