Gelijkheidsbeginsel stopt ontruiming hennepkwekerij niet

Een verhuurder vordert de ontruiming van een woning die als hennepkwekerij gebruikt wordt. De huurder stelt bij hof dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De verhuurder ontruimt namelijk in een ander geval de woning niet.

Het Hof is het daarmee niet eens en overweegt:

” Grief 5 betreft het beroep van [X.] en [Y.] op het gelijkheidsbeginsel. Wonen Weert heeft erkend dat in het door hen aangegeven geval niet tot ontruiming is overgegaan. Wonen Weert stelt zich op het standpunt dat in dat geval sprake was van een situatie waarbij de openbare orde tot het volgen van een ander traject heeft genoopt. Daarmee heeft Wonen Weert naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat in het geval waar [X.] en [Y.] zich op beroepen sprake was van een bijzondere situatie. Dit wordt, zoals de kantonrechter terecht heeft opgemerkt, ondersteund door de producties die [X.] en [Y.] in eerste aanleg in het geding hebben gebracht en waaruit blijkt dat Wonen Weert het in dat geval niet alleen voor het zeggen had. Aan [X.] en [Y.] kan enerzijds worden toegegeven dat het beleid van Wonen Weert op het gebied van hennepkwekerijen aan geloofwaardigheid inboet wanneer het niet consequent wordt toegepast, maar anderzijds gaat het te ver om van Wonen Weert te eisen dat dit beleid zonder meer in alle gevallen wordt toegepast zonder dat met de bijzondere omstandigheden van het geval rekening wordt gehouden. Grief 5 wordt verworpen.”

Zie LJN: BQ0361.