Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt:

Kabinet wil prostitutie reguleren
6 november 2009
Ga direct naar het volgende onderdeel:
Zie ook
Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, erotische massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor alle prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar.
Dat staat in het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin (Justitie). Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.
De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren, niet om het legale deel van de branche dwars te zitten. Met de nieuwe wet moeten misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestreden worden.
De gemeenten bepalen via de vergunningen waar en hoeveel bordelen of andere seksbedrijven er komen. Voor bordelen kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenoemde nul-optie. De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid. Prostituees worden strafbaar als zij zonder registratie werken of werken in een bedrijf zonder vergunning
In de vergunningen voor prostitutiebedrijven worden voorwaarden opgenomen over gezondheid, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht van de prostituees. Hiermee wordt hun positie versterkt. Prostitutiebedrijven moeten voor een vergunning een vast adres met een vaste telefoonlijn hebben. Voor escortbedrijven komen de vergunningen in een landelijk register, waardoor er beter toezicht op dit deel van de branche komt.
Klanten die gebruik maken van illegale prostitutie worden strafbaar omdat ze daarmee een vorm van prostitutie in stand houden waar misstanden en uitbuiting zich makkelijker kunnen voordoen. Bovendien is er een risico dat deze prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel of illegaal in Nederland zijn. Met het verbod op de exploitatie van een prostitutiebedrijf zonder vergunning en de registratieplicht voor prostituees wordt een scherpere scheiding aangebracht tussen legale en illegale prostitutie. Die scheiding is voor de klant ook herkenbaar.
Het kabinet is niet bang dat hierdoor meldingen van misstanden door klanten uitblijven. Klanten die er bewust voor kiezen gebruik te maken van illegale prostitutie, zullen misstanden sowieso al niet of nauwelijks melden. Bovendien kunnen misstanden ook anoniem gemeld worden.

‘Kabinet wil prostitutie reguleren

Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, erotische massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor alle prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar.

Dat staat in het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin (Justitie). Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren, niet om het legale deel van de branche dwars te zitten. Met de nieuwe wet moeten misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestreden worden.

De gemeenten bepalen via de vergunningen waar en hoeveel bordelen of andere seksbedrijven er komen. Voor bordelen kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenoemde nul-optie. De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid. Prostituees worden strafbaar als zij zonder registratie werken of werken in een bedrijf zonder vergunning

In de vergunningen voor prostitutiebedrijven worden voorwaarden opgenomen over gezondheid, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht van de prostituees. Hiermee wordt hun positie versterkt. Prostitutiebedrijven moeten voor een vergunning een vast adres met een vaste telefoonlijn hebben. Voor escortbedrijven komen de vergunningen in een landelijk register, waardoor er beter toezicht op dit deel van de branche komt.

Klanten die gebruik maken van illegale prostitutie worden strafbaar omdat ze daarmee een vorm van prostitutie in stand houden waar misstanden en uitbuiting zich makkelijker kunnen voordoen. Bovendien is er een risico dat deze prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel of illegaal in Nederland zijn. Met het verbod op de exploitatie van een prostitutiebedrijf zonder vergunning en de registratieplicht voor prostituees wordt een scherpere scheiding aangebracht tussen legale en illegale prostitutie. Die scheiding is voor de klant ook herkenbaar.

Het kabinet is niet bang dat hierdoor meldingen van misstanden door klanten uitblijven. Klanten die er bewust voor kiezen gebruik te maken van illegale prostitutie, zullen misstanden sowieso al niet of nauwelijks melden. Bovendien kunnen misstanden ook anoniem gemeld worden.’

Klik hier voor het wetsvoorstel.