Nieuwe Engelse plannen voor preventief fouilleren als anti-terrorismemaatregel

Het Engelse Home Office heeft plannen voor preventief fouilleren in de strijd tegen terrorisme gepresenteerd. Het gaat om ‘counter-terrorism stop and search powers currently being considered by Parliament in the Protection of Freedoms Bill’.

Deze plannen volgen als reactie op de uitspraak  Gillan and Quintonvan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Download de plannen hier.