Overlast door honden aangepakt met bestemmingsplan

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden dat het houden van tien honden en 5 puppy’s in de woning niet kan worden aangemerkt als normaal particulier bezit dat past binnen de woonbestemming. Daarom kan, ondanks dat de buren (nog) geen overlast ondervinden van de honden, handhavend op grond van overtreding van het bestemmingsplan worden opgetreden. Zie BK1072.