Overlast (luide muziek en geschreeuw) leidt tot ontbinding huurovereenkomst

Huurders veroorzaken al meerdere jaren veel overlast. Zij schreeuwen, maken ruzie op straat en in de woning, rijden met hun auto’s hard door de straat en er klinkt harde muziek vanuit de woning. Er vinden ook vechtpartijen plaats. De verhuurder heeft eerder een aanhangsel bij de huurovereenkomst gevoegd waarin benadrukt is dat huurders geen overlast of hinder mogen veroorzaken. De rechter ontbindt vanwege de overlast de huurovereenkomst en veroordeelt huurders om de woning te ontruimen. De overlast rechtvaardigt het verlies van de woning aangezien er al verschillende pogingen zijn gedaan om de situatie te verbeteren en de huurder was gewaarschuwd.

Zie LJN: BV8661.