Overlastgevende Poolse arbeidsmigranten onrechtmatig in vakantiehuisjes

Bij de gemeente Lemsterland komen klachten binnen over overlastgevende Poolse arbeidsmigranten. De werknemers verblijven in zomerhuisjes, maar werken in Flevoland. Het College van B&W legt de eigenaar van de zomerhuisjes een dwangsom op wegens overtreding van het bestemmingsplan. De eigenaar gaat in bezwaar en beroep, maar haalt bakzeil bij de rechtbank. De rechtbank stelt:

‘De rechtbank stelt vast dat klachten over overlast weliswaar de aanleiding zijn geweest om onderzoek te doen naar de situatie op het bungalowpark, maar dat deze klachten niet ten grondslag zijn gelegd aan het handhavend optreden. Het college is bevoegd tot handhavend optreden, onafhankelijk van de vraag of daar klachten aan ten grondslag liggen. Daarom is de vraag of daadwerkelijk sprake was van overlast van de buitenlandse werknemers of stagiaires niet relevant voor de beoordeling van dit geschil en zal de rechtbank daar verder niet op ingaan.’

Vervolgens overweegt de rechtbank:

“De rechtbank is met het college van oordeel dat de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires naar zijn aard niet kan worden aangemerkt als “recreatief verblijf”, zoals dat hiervoor onder 3.4 is omschreven. De rechtbank overweegt dat het doel van de komst van de werknemers of stagiaires naar het bungalowpark niet is gelegen in ontspanning of vrijetijdsbesteding, maar op het verrichten van werkzaamheden of het lopen van stage in (in dit geval) de nabijgelegen provincie Flevoland. Het verblijf in de zomerhuisjes kan naar het oordeel van de rechtbank niet los worden gezien van het feit dat het doel van de komst naar het bungalowpark het verrichten van werkzaamheden is.’

Het beroep is ongegrond.

Zie LJN: BM1212