Pluizen van kapokbomen Curaçao niet onrechtmatig

Partijen wonen op Curaçao. Eisers ondervinden overlast van de pluizen uit de kapokbomen van buren. Zij stellen daarover:

“Tijdens de bloeiperiode, die begint in februari en eindigt omstreeks half april en waarbij een boom ongeveer twee maanden bloeit, pluizen de bomen in hoge mate, en wel zodanig dat in belendende percelen als het ware “sneeuwtapijten” in de tuinen ontstaan. De pluizen verstoppen elektrische apparaten als airco’s en waterpompen van zwembaden en waaien ook de huizen binnen. De pluizen laten zich moeizaam verwijderen. De pluizen kunnen allergie-aanvallen veroorzaken, en veroorzaken deze ook bij de kinderen van eiser.”

Het is nu aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen om te bepalen of hier sprake is van onrechtmatige hinder. Daarvan is hier, gezien de omstandigheden, volgens het Gerecht niet het geval:

“Zoals eerder is vermeld, staan de bomen er al 50 jaar of meer. Gelet op de ter zitting door de verschenen partijen getoonde foto’s zijn de bomen zonder twijfel zo groot dat zij niet zijn te missen indien de straat wordt bezocht. Eisers sub 4 en 5, die pas recent in de Margrietlaan zijn komen wonen, moeten de bomen dan ook hebben gezien voordat zij hebben beslist om daar te gaan wonen, althans hadden deze bomen toen kunnen en/of behoren te zien. Dat zij eventueel niet hebben geweten dat deze bomen kapokbomen zijn of dat zij voordat zij de beslissing namen om in de Margrietlaan te komen wonen die laan niet hebben bezichtigd, is een omstandigheid die, zeker gelet op de zichtbaarheid van de bomen, voor hun risico komt. Dit betekent dat hun vordering moet worden afgewezen, waarbij het gerecht mede heeft gelet op de betrekkelijk korte duur van de bloeiperiode en het feit dat de bomen maar 1 maal in de twee jaar bloeien terwijl er door hen onvoldoende is gesteld over de hoogte van de schade. (…)

Het gerecht laat bij een en ander onder meer in het midden het antwoord op de vraag of gedaagden, wiens bomen er al stonden voordat elektrische apparaten als airco’s en zwembadpompen werden geplaatst, verplicht zijn om maatregelen te nemen die deze apparaten beschermen, dan wel of van hen die deze apparaten plaatsen terwijl bekend is althans zou moeten zijn dat deze bomen pluizen, mag worden verwacht dat zij maatregelen nemen om te verhinderen dat deze pluizen deze apparaten beschadigen.”

De vordering wordt afgewezen.

Zie LJN: BM1509