Peizer Gasman: Burgemeester moet creatieve oplossing via burgerlijke rechter inzetten

In het Drentse plaatsje Peize veroorzaakt een verwarde huiseigenaar veel overlast voor zijn buren. Hij veroorzaakt ernstig brandgevaar door gasflessen open te draaien en vuur bij het gas te laten. De man bedreigt en verwondt ook omwonenden en een agent met een bijl. De buurt wil dat de ‘gasman’ niet terugkeert naar zijn woning. De burgemeester zegt niets te kunnen doen.

De oplossing van de Vereniging Eigen Huis (onteigenen via de rechter) lijkt mij niet mogelijk.

Wat dan wel te doen? Volgens mij zijn er drie opties:

1. De burgemeester kan wellicht de woning sluiten op grond van art. 174a Gemeentewet. Of dit juridisch haalbaar is, valt nog te betwijfelen. Voor sluiting moet de openbare orde verstoord worden door gedrag in de woning. Deze verstoring moet gepaard gaan met ernstige overlast die nadelig is voor de veiligheid en de gezondheid van omwonenden. Deze eisen worden zeer streng beoordeeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

2. Als dit bovenstaande niet lukt, is een creatieve oplossing wellicht via de burgerlijke rechter te bereiken. De burgemeester kan op grond van het civiele recht (art. artikel 3:305b BW en art. 6:162 BW) de man verbieden om de woning opnieuw te betrekken. In dat geval komt de gemeente in de persoon van de burgemeester op voor de belangen van de buurtbewoners.

3. Als de burgemeester dit niet wil, kan de buurt zelf een rechtszaak aanspannen. Het lijkt mogelijk dat de rechter mensen (tijdelijk) het gebruik van hun eigen koopwoning ontzegt.

mr. Michel Vols, mvols@openbareorderecht.nl