Raad van State: sluiting woning van moeder en dochter niet in strijd met recht op privéleven (8 EVRM)

De burgemeester van Kerkrade sluit een woning op grond van art. 13b Opiumwet nadat in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. De bewoonster betoogt dat er sprake is van strijd met art. 8 EVRM. Er is geen waarschuwing gegeven en de gevolgen voor haar en haar dochter zijn enorm. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht de sluiting proportioneel en niet in strijd met art. 8 EVRM.

Zie LJN: BY4412.

Een soortgelijke zaak met dezelfde uitkomst bij de Rechtbank Breda. Ook hier geen strijd met art. 8 EVRM. Zie LJN: BY3948.